Cztery żywioły i dwa koziołki

Oferta obejmuje 5 różnych spotkań z dawnym Poznaniem (jeden warsztat i cztery wycieczki) opartych na zabawie z książką
„Cztery żywioły i dwa koziołki”.

Całkowity koszt 5 spotkań: 108 zł/dziecko (w tym własna książka)

Rekomendowany wiek: przedszkolaki, klasy I – IV

Warsztaty i wycieczki prowadzi Agnieszka Idziak, autorka książki, historyk, licencjonowany przewodnik miejski po Poznaniu.

O książce

Interaktywny przewodnik dla młodych, ale również starszych
odkrywców Poznania i Starego Rynku.
Książka jest czarno-biała, i tylko od czytelnika zależy, jak będzie ostatecznie wyglądała. Można zostać jej współautorem i stworzyć
swą niepowtarzalną, artystyczną wersję. Książka jest pełna zagadek, zadań i ciekawostek.
Można z nią pracować w szkole, poczytać w domu oraz z jej pomocą zabrać na wycieczkę babcię i dziadka.
To przewodnik dla całej rodziny!

Plan Spotkań

Czas trwania każdego ze spotkań to ok. 60 min.
Sposób prowadzenia warsztatów zostaje dopasowany
do wieku i zasobu wiedzy uczestników.
Terminy wycieczek można rozłożyć w dowolnie wybranym czasie, również w godzinach popołudniowych, także z udziałem rodziców dzieci (bez dodatkowych kosztów).
Płatności po każdym ze spotkań = 28+20+20+20+20

Spotkanie 1

Warsztaty „Jak Poznań zbudowano i jak się w nim mieszkało…”

Spotkanie polega na wspólnej zabawie, podczas której budujemy – otoczony murami – stary Poznań.
Miasto tworzymy na podstawie ilustracji książkowej, przedstawiającej najstarszy, znany widok Poznania.
W czasie zabawy dzieci dowiedzą się jak wyglądały miasta oraz kto w nich mieszkał, gdzie znajdowały się najważniejsze budynki i dlaczego niechętnie opuszczano miejskie mury.
Warsztaty są świetnym wprowadzeniem do dalszej zabawy z książką „Cztery żywioły i dwa koziołki” i najlepszym wstępem do zwiedzania okolic poznańskiego Starego Rynku.

Po każdym ze spotkań, dzieci otrzymują propozycję pracy z książką, co utrwala ich wiedzę i przygotowuje do dalszych wędrówek po Poznaniu.

Zapewniamy

  • spotkanie w placówce zamawiającej (bezpłatny dojazd autorki w granicach aglomeracji poznańskiej)
  • własne klocki i gadżety potrzebne do zabawy
  • dla każdego dziecka: własna książka „Cztery żywioły i dwa koziołki”
  • dla nauczyciela – książka gratis

Koszt spotkania: 28zł/ za dziecko

Spotkanie 2

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM OGNIA

Rozmawiamy o ogniu w Poznaniu, przestępcach, kacie, koziołkach, latarnikach i o pięknej księżnej Ludgardzie.
Poszukamy smoków, strażaków, słońca, światła, miejskich murów. Przyjrzymy się też drzewu, które nie boi się
ognia! Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka Pan Płomyk.

Koszt: 20zł / za dziecko

Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0001
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0005
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0006

Spotkanie 3

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM ZIEMI

Rozmawiamy o archeologach, zaginionych skarbach i tak przyziemnym zajęciu jakim jest handlowanie.
Szukamy węży i uczymy się używać woskowych tabliczek. Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki
zapewnia pacynka Ziemek.

Koszt: 20zł / za dziecko

Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0002
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0003
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_06_Obraz_0004

Spotkanie 4

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM WODY

Rozmawiamy o wodzie, rybach, fontannach i o powodziach. Poszukamy syrenek i znanego już z warsztatów,
planu Poznania. Ubierzemy też Bamberkę. Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka
Pan Kropla.

Koszt: 20zł / za dziecko

Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_07_Obraz_0001
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_07_Obraz_0005
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_07_Obraz_0006

Spotkanie 5

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM POWIETRZA

Rozmawiamy o dobrym i złym powietrzu, o orłach, krukach, gołębiach, kurkach dachowych, pelikanie…
Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka Pani Chmurka.

Koszt: 20zł / za dziecko

Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_07_Obraz_0002
Dwa koziołki_oferta 2022-1 (1)_Strona_07_Obraz_0003
kurek dachowy

Wycieczki „Cztery żywioły i dwa koziołki” rozpoczynają się przed ratuszem, przy fontannie Prozerpiny,
w miejscu gdzie spotykają się cztery żywioły.
Po każdej wycieczce dzieci otrzymują pieczątkę w przewodniku, potwierdzającą zaliczenie szlaku.